Продукти / Трансмисии

100% синтетика

BVX LS 1000 SAE 75W140

Опаковка: 2 л.

BVX LS 1000 SAE 75W140

Опаковка: 60 л.

BVX 1000 SAE 75W90

Опаковка: 1 л.

BVX 1000 SAE 75W90

Опаковка: 2 л.

BVX 1000 SAE 75W90

Опаковка: 60 л.

100% полу-синтетика

BVX 600 SAE 75W90

Опаковка: 2 л.

BVX 600 SAE 75W90

Опаковка: 20 л.

BVX 600 SAE 75W90

Опаковка: 60 л.

BVX 600 SAE 75W90

Опаковка: 208 л.

BVX R 500 SAE 75W80

Опаковка: 2 л.

BVX R 500 SAE 75W80

Опаковка: 60 л.

BVX Z 500 SAE 75W80

Опаковка: 60 л.

Минерални

BVX LS 200 SAE 80W90

Опаковка: 2 л.

BVX R 200 SAE 75W80

Опаковка: 2 л.

BVX R 200 SAE 75W80

Опаковка: 60 л.

BVX C 100 SAE 80W90

Опаковка: 2 л.

BVX C 100 SAE 80W90

Опаковка: 5 л.

BVX C 100 SAE 80W90

Опаковка: 20 л.

BVX C 100 SAE 80W90

Опаковка: 60 л.

BVX C 100 SAE 80W90

Опаковка: 208 л.

BVX C 100 SAE 85W140

Опаковка: 2 л.

BVX C 100 SAE 85W140

Опаковка: 20 л.

BVX C 100 SAE 85W140

Опаковка: 60 л.

BVX C 100 SAE 85W140

Опаковка: 208 л.

BVX M 100 SAE 90

Опаковка: 2 л.

BVX M 100 SAE 90

Опаковка: 60 л.

Масла за автоматични трансмисии / хидравлики

YACCO DA

Опаковка: 1 л.

ATF X

Опаковка: 1 л.

ATF X

Опаковка: 60 л.

ATF III

Опаковка: 1 л.

ATF III

Опаковка: 2 л.

ATF III

Опаковка: 60 л.

ATF III

Опаковка: 208 л.

ATF D

Опаковка: 2 л.

ATF D

Опаковка: 5 л.

ATF D

Опаковка: 20 л.

LIQUIDE HYDRAULIQUE MINERAL (LHM)

Опаковка: 1 л.

LIQUIDE HYDRAULIQUE MINERAL (LHM)

Опаковка: 5 л.

LIQUIDE HYDRAULIQUE MINERAL (LHM)

Опаковка: 60 л.

ATF A

Опаковка: 2 л.

ATF 33

Опаковка: 20 л.