Продукти / Антифризи

Антифриз

Lr organique - органичен -35 °С

Опаковка: варел 208 л.

Antigel - концентрат -70 °С

Опаковка: варел 208 л.

LR -35°С

Опаковка: 2 л.

LR -35°С

Опаковка: 5 л.

LR -25°С

Опаковка: 20 л.

LR -25°С

Опаковка: варел 208 л.